ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây đánh giá đúng nhất giá trị tác phẩm Vợ chồng A Phủ?

  • A. Tác phẩm thể hiện số phận bi thảm của người dân miền núi nghèo ở Tây Bắc.
  • B. Tác phẩm đấu tranh cho quyền sống của người phụ nữ vùng cao.
  • C. Tác phẩm là tiếng nói xót thương cho hoàn cảnh bi đát của thanh niên Mèo ở Hồng Ngài.
  • D. Tác phẩm phản ánh cuộc sống đau thương dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến và con đường đến với cách mạng của nhân dân miền núi. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1337

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1