AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lí do nào khiến Mị chấp nhận cuộc sống ở nhà thống lí mà không có ý định giải thoát cho mình ngay cả khi cứu A Phủ?

  • A. Mị bị ràng buộc bởi thần quyền, con ma nhà thống lí đã nhận mặt Mị từ khi Mị về làm dâu.
  • B.  Mị sợ uy quyền của thống lí.
  • C. Mị cam chịu, chấp nhận cuộc sống nô lệ.
  • D.  Mị là người đàn bà yếu đuối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>