YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các dạng đột biến sau, dạng đột biến nào làm thay đổi hình thái của NST?

  1. Mất đoạn     2.Lặp đoạn      3. Đột biến gen

  4. Đảo đoạn ngoài tâm động   5. Chuyển đoạn không tưong hỗ

  Phương án đúng là

  • A. 1,2,4    
  • B. 1,2,5 
  • C. 2,34,5   
  • D. 1 ,2,3, 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đột biến làm thay đổi hình thái NST là: 1,2,5

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79664

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON