YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây phản ánh sự di truyền qua chất tế bào?

  • A. Lai thuận, nghịch cho con có kiểu hình giống mẹ
  • B. Lai thuận, nghịch cho kết quả giống nhau
  • C. Lai thuận, nghịch cho kết quả khác nhau       
  • D. Đời con tạo ra có kiểu hình giống mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Di truyền qua tế bào chất có đặc điểm: đời con có kiểu hình giống mẹ

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79586

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON