YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phép lai P: ♀AaBbDd x ♂AaBbdd .Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

  • A. 56      
  • B. 24
  • C. 42   
  • D. 18

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét cặp Aa:
  + Bên đực cho giao tử: A,a, Aa, O
  + Bên cái cho giao tử A, a
  => hợp tử: bình thường: AA,Aa,aa; đột biến; AAa, Aaa, A,a

  Xét cặp Bb: Bb x Bb =>1BB:2Bb:1bb
  Xét cặp Dd: Dd x dd => 1Dd:1dd
  Vậy số kiểu gen tối đa là 7x 3 x 2=42

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON