YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

  • A. Đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày
  • B. Chỉ mở ra khi hoàng hôn
  • C. Chỉ đóng vào giữa trưa
  • D. Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ờ thực vật CAM, khí khổng chỉ mở vào ban đêm, đóng vào ban ngày 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON