ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tọa độ giao điểm của phương trình hàm số \(y=x^2\) và đường thẳng \(y=4x-3\) là:

  • A. \((-1;1), (3;9)\)
  • B. \((-1;1), (-3;9)\)
  • C. \((1;1), (3;9)\)
  • D. \((1;1), (-3;9)\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình hoành độ giao điểm \(x^2-4x+3=0\Leftrightarrow x=1;x=3\)

  \(x=1\Rightarrow y=1\)

  \(x=3\Rightarrow y=9\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 214

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1