YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tọa độ giao điểm của phương trình hàm số \(y=x^2\) và đường thẳng \(y=4x-3\) là:

  • A. \((-1;1), (3;9)\)
  • B. \((-1;1), (-3;9)\)
  • C. \((1;1), (3;9)\)
  • D. \((1;1), (-3;9)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình hoành độ giao điểm \(x^2-4x+3=0\Leftrightarrow x=1;x=3\)

  \(x=1\Rightarrow y=1\)

  \(x=3\Rightarrow y=9\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 214

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF