ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y=\frac{1}{3}x^2\) đi qua điểm nào sau đây: 

  • A. \(A\left ( 1;0 \right )\)
  • B. \(C\left ( \frac{1}{3};\frac{1}{9} \right )\)
  • C. \(B\left ( \frac{1}{3};\frac{1}{27} \right )\)
  • D. \(D\left ( \frac{1}{4};\frac{1}{16} \right )\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thế tọa độ của lần lượt 4 điểm vào thấy \(x=\frac{1}{3}; y=\frac{1}{27}\)  thỏa hàm số đã cho.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 213

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1