YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y=\frac{1}{3}x^2\) đi qua điểm nào sau đây: 

  • A. \(A\left ( 1;0 \right )\)
  • B. \(C\left ( \frac{1}{3};\frac{1}{9} \right )\)
  • C. \(B\left ( \frac{1}{3};\frac{1}{27} \right )\)
  • D. \(D\left ( \frac{1}{4};\frac{1}{16} \right )\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thế tọa độ của lần lượt 4 điểm vào thấy \(x=\frac{1}{3}; y=\frac{1}{27}\)  thỏa hàm số đã cho.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 213

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF