AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y=\frac{1}{3}x^2\) đi qua điểm nào sau đây: 

  • A. \(A\left ( 1;0 \right )\)
  • B. \(C\left ( \frac{1}{3};\frac{1}{9} \right )\)
  • C. \(B\left ( \frac{1}{3};\frac{1}{27} \right )\)
  • D. \(D\left ( \frac{1}{4};\frac{1}{16} \right )\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thế tọa độ của lần lượt 4 điểm vào thấy \(x=\frac{1}{3}; y=\frac{1}{27}\)  thỏa hàm số đã cho.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA