AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số giao điểm đồ thị hàm số \(y=4x^2\) và đồ thị đường thẳng \(y=4x-3\) là:

   

  • A. 1
  • B. 0
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Viết phương trình hoành độ giao điểm \(4x^2-4x+3=4x^2-4x+1+2>0\)

  Vậy số giao điểm của 2 đồ thị trên là không có.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>