YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất của đồ thị hàm số \(y=4x^2\) trên đoạn \(x\epsilon [-5;1]\) là:

   

  • A. 64
  • B. 100
  • C. 144
  • D. 196

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta thấy \(a=4>0; |-5|>|1|\Rightarrow y(-5)>y(1)\)

  \(y_{max}=y(-5)=100\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF