YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Hiệp ước Vacsava là liên minh

  • A. chính trị, quân sự mang tính phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa.
  • B. hợp tác kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.
  • C. phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.
  • D. chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 59.

  Cách giải:

  Tố chức hiệp ước Vácsava (thành lập tháng 5 - 1955) là một liên minh chính trị - quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON