ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định là

  • A. đánh đuổi đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.
  • B. đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc.
  • C. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.
  • D. chống phát xít, chống chiến tranh, giành độc lập dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 100

  Cách giải:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 - 1936) xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Việt Nam là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF