ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ảnh hưởng của chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất (1873)  đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân ta là gì?

  • A. Pháp phải tìm cách thương lượng với ta.
  • B. Thực dân Pháp càng củng cố quyết tâm xâm lược.
  • C. Làm nức lòng nhân dân cả nước.
  • D. Triều đình Huế phải kí Hiệp ước Hácmăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 11 trang 118, suy luận.

  Cách giải:

  Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất (21-12-1973) làm cho nhân dân ta vô cùng phấn khởi, ngược lại thực dân Pháp hoang mang, lo sợ và tìm cách thương lượng

  => Đây là kết quả quan trọng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON