• Câu hỏi:

  Tình hình thế giới những năm sau Chiến tranh lạnh đã đặt các quốc gia trong tình thế nào?

  • A. Phải nắm bắt thời cơ
  • B. Phải tiến hành chiến tranh để xác lập vị thế của mình
  • C. Vừa nắm bắt thời cơ, đẩy lùi thách thức
  • D.  Hạn chế thách thức và vươn lên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC