YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tình hình thế giới những năm sau Chiến tranh lạnh đã đặt các quốc gia trong tình thế nào?

  • A. Phải nắm bắt thời cơ
  • B. Phải tiến hành chiến tranh để xác lập vị thế của mình
  • C. Vừa nắm bắt thời cơ, đẩy lùi thách thức
  • D.  Hạn chế thách thức và vươn lên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tình hình thế giới những năm sau Chiến tranh lạnh đã đặt các quốc gia trong tình thế vừa nắm bắt thời cơ, đẩy lùi thách thức.

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON