YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào sau đây đã chi phối mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX? 

   

  • A. Sự ra đời và hoạt động của Liên Hợp Quốc
  • B. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)
  • C. Chiến tranh lạnh
  • D. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA