YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

  • A. Nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX
  • B. Nửa đầu những năm 90 của thế kỉ XX
  • C.  Nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX
  • D. Nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF