YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại sao Mĩ lại tiến hành viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì? 

   

  • A. Lôi kéo hai nước này can thiệp và giúp đỡ Tưởng Giới Thạch trong cuộc chiến chống Đảng cộng sản Trung Quốc
  • B. Giúp nhân dân hai nước này khôi phục và phát triển kinh tế theo quy định của Hội nghị Ianta
  • C. Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì đã cầu cứu Mĩ viện trợ cho mình
  • D. Biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô và Đông Âu ở phía Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mĩ lại tiến hành viện trợ khẩn cấp cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì nhằm mục đích biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô và Đông Âu ở phía Nam.

  Đáp án D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA