YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có a = 5, b = 6, c = 7. Diện tích của tam giác ABC bằng

  • A. \(12\sqrt 6 \)
  • B. \(3\sqrt 6 \)
  • C. \(6\sqrt 6 \)
  • D. \(9\sqrt 6 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(p = \frac{{5 + 6 + 7}}{2} = 9S = \sqrt {9\left( {9 - 5} \right)\left( {9 - 6} \right)\left( {9 - 7} \right)}  = \sqrt {36.6}  = 6\sqrt 6 \)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON