YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Diện tích tam giác ABC có độ dài các cạnh là 6, 8, 10 là:

  • A. \(20\)
  • B. \(24\)
  • C. \(36\)
  • D. \(48\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta dễ nhận thấy rằng tam giác này vuông, nên cạnh lớn nhất là cạnh huyền =10

  Vậy diện tích bằng \(\frac{1}{2}.6.8=24\)

  Cách khác, khi tam giác cho 3 độ dài, ta tính nửa chu vi \(p=\frac{6+8+10}{2}=12\) rồi áp dụng công thức Hê rông để tính:

  \(S=\sqrt{p(p-6)(p-10)(p-8)}=24\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3852

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON