YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Diện tích tam giác ABC có độ dài các cạnh là 6, 8, 10 là:

  • A. \(20\)
  • B. \(24\)
  • C. \(36\)
  • D. \(48\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta dễ nhận thấy rằng tam giác này vuông, nên cạnh lớn nhất là cạnh huyền =10

  Vậy diện tích bằng \(\frac{1}{2}.6.8=24\)

  Cách khác, khi tam giác cho 3 độ dài, ta tính nửa chu vi \(p=\frac{6+8+10}{2}=12\) rồi áp dụng công thức Hê rông để tính:

  \(S=\sqrt{p(p-6)(p-10)(p-8)}=24\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3852

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON