YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có a = 3, b = 5, c = 6. Giá trị của mc bằng

  • A. \(\sqrt 2 \)
  • B. \(2\sqrt 2 \)
  • C. 3
  • D. \(\sqrt 10 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({m_C}^2 = \frac{{{a^2} + {b^2}}}{2} - \frac{{{c^2}}}{4} = \frac{{{3^2} + {5^2}}}{2} - \frac{{{6^2}}}{4} = 8 \Rightarrow {m_C} = 2\sqrt 2 \)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45442

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON