YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;3) nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng tam giác BDE đều (như hình vẽ). Diện tích tam giác ABC là:

  đường tròn nội tiếp

  • A. \(9+9\sqrt{3}\)
  • B. \(18+9\sqrt{3}\)
  • C. ​\(18+18\sqrt{3}\)
  • D. \(27+18\sqrt{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: Tam giác BDE đều

  \(\Rightarrow \widehat{B}=60^o\Rightarrow \widehat{DOE}=120^o\)

  Xét tam giác cân DOE có \(DO=OE=3;\widehat{DOE}=120^o\)

  \(\Rightarrow BD=DE=3\sqrt{3}\)

  Dễ dàng chứng minh được tam giác ADO vuông cân tại D.

  \(\Rightarrow AB=BD+DA=3+3\sqrt{3}\)

  \(\Rightarrow BC=2AB=6+6\sqrt{3}\)

  \(\Rightarrow AC=AB\sqrt{3}=9+3\sqrt{3}\)

  Gọi p là nửa chu vi tam giác, ta có:

  \(p=9+6\sqrt{3}\)

  Diện tích tam giác ABC: 

  \(S=pr=3(9+6\sqrt{3})=27+18\sqrt{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF