YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c lần lượt là 10, 15, 18. Độ dài đường trung tuyến \(b_m\) bằng:

   

  • A. \(\approx 11,39\)
  • B. \(\approx 12,48\)
  • C.  \(\approx 13,23\)
  • D. \(\approx 15,61\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(b_m=\sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}-\frac{b^2}{4}}\)\(\approx 12,48\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA