YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh a, b, c lần lượt là 5, 6, 7. G là trọng tâm của tam giác.(như hình vẽ) Độ lớn CG là:

  Trọng tâm G

   

  • A. \(\approx 2,42\)
  • B. \(\approx 2,85\)
  • C. \(\approx 3,27\)
  • D. \(\approx 3,11\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(CD=\sqrt{\frac{BC^2+AC^2}{2}-\frac{AB^2}{4}}=\frac{\sqrt{73}}{2}\)

  Mặc khác: \(CG=\frac{2CD}{3}=\frac{\sqrt{73}}{2}.\frac{2}{3}=\frac{\sqrt{73}}{3}\approx 2,85\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3855

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON