YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có AC = 6, BC = 8. ha ,hlần lượt là độ dài các đường cao đi qua các đỉnh A, B. Tỉ số ha/hb bằng

  • A. 3/4
  • B. 4/3
  • C. 2/3
  • D. 3/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(a{h_a} = b{h_b} = 2S \Rightarrow \frac{{{h_a}}}{{{h_b}}} = \frac{b}{a} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON