AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng AB=5, AC=12. Tích của bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác là:

   

  • A. BC
  • B. 1,5.BC
  • C. (AB.AC)/BC
  • D. 1,5.(AB+AC)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dễ dàng tính được \(BC=\sqrt{5^2+12^2}=13\)​

  Ta có: \(S=\frac{abc}{4R}=\frac{r(a+b+c)}{2}\)

  \(\Leftrightarrow Rr=\frac{abc}{2(a+b+c)}=\frac{5.12.13}{2(5+12+13)}=13=BC\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA