YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh a. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng.

  • A. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{3}\)
  • B. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)
  • C. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{4}\)
  • D. \(\frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(R = \frac{a}{{2\sin {{60}^ \circ }}} = \frac{a}{{2\frac{{\sqrt 3 }}{2}}} = \frac{{a\sqrt 3 }}{3}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON