ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của phong trào Cần vương là

  • A. đấu tranh tự phát của nông dân
  • B. yêu nước trên lập trường phong kiến
  • C. đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản
  • D. yêu nước mang tính chất dân chủ nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: suy luận

  Cách giải:

  Tính chất của phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo ý thức hệ phong kiến, thể hiện tính dân tộc sâu sắc

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON