ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm tương đồng về bối cảnh trong nước giữa Việt Nam và Trung Quốc vào giữa thế kỉ XIX là

  • A. nhà nước phong kiến đang phát triển
  • B. được sự hậu thuẫn lớn từ các nước đế quốc
  • C. chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng
  • D. giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  Tình hình Việt Nam và Trung Quốc vào giữa thế kỷ XIX:

  - Việt Nam: cũng suy yếu, khủng hoảng trầm trọng: nông nghiệp sa sút, công thương nghiệp đình đốn, quân sự lạc hậu, chính sách đối ngoại sai lầm; nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống lại triều đình ta đã nổ ra.

  - Trung Quốc: từ giữa thế kỷ XIX, chính quyền phong kiến Mãn Thanh suy yếu, khủng hoảng và bị các nước đế quốc xâu xé nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã nổ ra.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON