YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm S là tổng bình phương các nghiệm của phương trình \({5^{3x - 2}} = {\left( {\frac{1}{5}} \right)^{ - {x^2}}}.\)  

  • A. S=0
  • B. S=5
  • C. S=2
  • D. S=3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \({5^{3x - 2}} = {\left( {\frac{1}{5}} \right)^{ - {x^2}}} \Leftrightarrow {5^{3x - 2}} = {5^{{x^2}}} \)

  \(\Leftrightarrow 3x - 2 = {x^2} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 1\\ x = 2 \end{array} \right..\)  

  Vậy tổng bình phương hai nghiệm S = 5.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON