YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên [0;1] Biết \(f\left( 0 \right) = 1;\,f\left( 1 \right) = - 1.\) Tính \(I = \int_0^1 {f'\left( x \right)} dx.\)

  • A. I=1
  • B. I=2
  • C. I=-2
  • D. I=0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\int\limits_0^1 {f'\left( x \right)} dx = \left. {f\left( x \right)} \right|_0^1 \)

  \(= f\left( 1 \right) - f\left( 0 \right) = - 1 - 1 = - 2.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON