AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc. 

  • A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua một lăng kính. 
  • B. Ánh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường.
  • C. Ánh sáng đơn sắc luôn có cùng một tốc độ khi truyền qua các môi trường 
  • D. Ánh sáng đơn sắc không bị lệch đường truyền khi đi qua một lăng kính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>