AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng khi nói về các loại sóng vô tuyến? 

  • A. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung. 
  • B. Sóng cực ngắn dược dùng để phát thanh các đài quốc gia.
  • C.  Sóng trung có thể truyền đi rất xa vào ban ngày.  
  • D. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>