AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tụ xoay có điện dung biến thiên từ 10pF đến 490pF được mắc vào cuộn cảm có L = 2μF làm thành mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Cho tốc độ ánh sáng c= 3.108 m/s. Khoảng bước sóng của dải sóng thu được với mạch này là: 

  • A. 18 m ≤ λ ≤ 59m.                         
  • B. 8,4µm ≤ λ ≤ 59µm.
  • C. 8,4 m ≤ λ ≤ 59m.                
  • D. 59 m ≤ λ ≤ 160m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>