AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi nc, nl, nL và nV  là chiết suất của của thủy tinh lần lượt đối với các ánh sáng chàm, lam, lục và vàng. Chọn sắp xếp đúng: 

  • A. nc >nL >nl >nV.       
  • B. nc >nl >nL >nV
  • C. nc <nl <nL <nV.            
  • D. nc <nL <nl <nV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>