ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{mx - 3}}{{x + 1}}\). Tập hợp giá trị m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định là:

  • A. \(\mathbb{R}\setminus {-3}\)
  • B. \((-3;+\infty )\)
  • C. \((-\infty ;-3)\)
  • D. \(\left \{ 3 \right \}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  TXĐ: D=R \ {1}.
  \(y' = \frac{{m + 3}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\)
  Với m=-3:
  Ta có: \(y' = 0,\forall x \ne - 1\) 
  Hàm số không đổi trên D.
  \(y' = \frac{{m + 3}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0,\forall x \ne - 1\\ \Leftrightarrow m + 3 > 0 \Leftrightarrow m > - 3\)
  Vậy hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi 
  \(m\in (-3;+\infty )\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON