ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

  • A. Nếu x0 là nghiệm của f'(x) = 0 thì hàm số f(x) đạt cực trị tại x0
  • B. Nếu hàm số f(x) đạt cực trị tại x0 thì hàm số có đạo hàm tại x0
  • C. Hàm số có thể đạt cực trị tại điểm mà tại đó không có đạo hàm.
  • D. Nếu hàm số f(x) đạt cực trị tại x0 thì f'(x0) = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF