AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của m để hai đường thẳng \(y=x+3\) và \(y=(m-1)x+2\) song song với nhau.

   

  • A. 2
  • B. 1
  • C. -2
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để hai đường thẳng đã cho song song thì \(1=m-1\) hay \(m=2\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>