YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của m để hai đường thẳng \(y=x+3\) và \(y=(m-1)x+2\) song song với nhau.

  • A. 2
  • B. 1
  • C. -2
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để hai đường thẳng đã cho song song thì \(1=m-1\) hay \(m=2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 674

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF