ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng \((d): y=ax+b\) và \((d'): y=a'x+b'\), điều kiện để \((d)\) và \((d')\) vuông góc nhau là \(aa'=-1\). Dựa vào đó tìm m sao cho hai đường thẳng \(y=2x+3\) và \(y=(m-1)x+2\) vuông góc nhau.

   

  • A. \(\frac{1}{2}\)
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 0
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để hai đường thẳng đã cho vuông góc góc nhau thì \(\left\{\begin{matrix}m \neq 1\\ 2(m-1)=-1\end{matrix}\right .<=>m=\dfrac{1}{2}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1