YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng \((d): y=ax+b\) và \((d'): y=a'x+b'\), điều kiện để \((d)\) và \((d')\) vuông góc nhau là \(aa'=-1\). Dựa vào đó tìm m sao cho hai đường thẳng \(y=2x+3\) và \(y=(m-1)x+2\) vuông góc nhau.

   

  • A. \(\frac{1}{2}\)
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để hai đường thẳng đã cho vuông góc góc nhau thì \(\left\{\begin{matrix}m \neq 1\\ 2(m-1)=-1\end{matrix}\right .<=>m=\dfrac{1}{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF