AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng \((d): y=ax+b\) và \((d'): y=a'x+b'\), điều kiện để \((d)\) và \((d')\) vuông góc nhau là \(aa'=-1\). Dựa vào đó tìm m sao cho hai đường thẳng \(y=2x+3\) và \(y=(m-1)x+2\) vuông góc nhau.

   

  • A. \(\frac{1}{2}\)
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để hai đường thẳng đã cho vuông góc góc nhau thì \(\left\{\begin{matrix}m \neq 1\\ 2(m-1)=-1\end{matrix}\right .<=>m=\dfrac{1}{2}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>