AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bốn điểm \(A(1;4), B(3;5), C(6;4), D(2;2)\). Hỏi tứ giác \(ABCD\) là hình gì?

  • A. Hình thang
  • B. Hình bình hành
  • C. Hình thang vuông
  • D. Hình thoi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lần lượt tìm được phương trình đường thẳng của \(AB,CD,AD\)

  \(AB:x-2y+13=0 (1)\)

  \(CD:x-2y+2=0 (2)\)

  \(AD:2x+y-6=0 (3)\)

  Từ (1) và (2) suy ra AB//CD

  Từ (1) và (3) suy ra AB vuông góc AD (Dựa vào câu 3)

  Vậy \(ABCD\) là hình thang vuông.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA