YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của m để hai đường thẳng \(y=mx+1\) và \(y=(m-4)x-2\) cắt nhau.

  • A. \(m =1\)
  • B. Với mọi m
  • C. \(m \neq 0\)
  • D. Không tồn tại m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Để hai đường thẳng đã cho cắt nhau thì \(m \neq m-4\) (luôn đúng với mọi m)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF