YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của m để hai đường thẳng \(y=mx+1\) và \(y=(m-4)x-2\) cắt nhau.

  • A. \(m =1\)
  • B. Với mọi m
  • C. \(m \neq 0\)
  • D. Không tồn tại m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Để hai đường thẳng đã cho cắt nhau thì \(m \neq m-4\) (luôn đúng với mọi m)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON