YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của m để hai đường thẳng \(y=mx+1\) và \(y=(m-4)x-2\) cắt nhau.

   

   

  • A. \(m =1\)
  • B. Với mọi m
  • C. \(m \neq 0\)
  • D. Không tồn tại m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Để hai đường thẳng đã cho cắt nhau thì \(m \neq m-4\) (luôn đúng với mọi m)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA