YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của m để đường thẳng \(d:y =  - 3x + m\) cắt đồ thị \(\left( C \right):y = \frac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) tại hai điểm A, B phân biệt sao cho trọng tâm của \(\Delta OAB\) thuộc đường thẳng \(x - 2y - 2 = 0\). 

  • A. \(m = \frac{{11}}{5}\)
  • B. \(m =  - \frac{1}{5}\)
  • C. \(m = \frac{1}{5}\)
  • D. \(m =  - \frac{{11}}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình hoành độ giao điểm: \(\left\{ \begin{array}{l}
  x \ne 1\\
  3{x^2} - \left( {m + 1} \right)x + m + 1 = 0
  \end{array} \right.\,\, \Leftrightarrow 3{x^2} - \left( {m + 1} \right)x + m + 1 = 0\)

  \(A\left( {{x_1}\,; - 3{x_1} + m} \right),\,\,B\left( {{x_2}\,; - 3{x_2} + m} \right)\,\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  {x_G} = \frac{1}{3}\left( {{x_1} + {x_2}} \right) = \frac{{m + 1}}{9}\\
  {y_G} =  - \left( {{x_1} + {x_2}} \right) + \frac{{2m}}{3} = \frac{{m - 1}}{3}
  \end{array} \right.\)

  Do \(G \in d\,\,\,\frac{{m + 1}}{9} - 2\left( {\frac{{m - 1}}{3}} \right) - 2 = 0\,\,\,\,\,m =  - \frac{{11}}{5}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47602

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON