YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các hàm số \(f\left( x \right),\,\,g\left( x \right),\,\,h\left( x \right) = \frac{{g\left( x \right) + 3}}{{f\left( x \right) + 1}}\). Hệ số góc của các tiếp tuyến của các đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ  bằng nhau và khác . Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(g\left( {2017} \right) \le  - \frac{{11}}{4}\)
  • B. \(g\left( {2017} \right) \ge \frac{{11}}{4}\)
  • C. \(g\left( {2017} \right) \ge  - \frac{{11}}{4}\)
  • D. \(g\left( {2017} \right) \le \frac{{11}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47575

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON