ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiến hành hiđrat hoá 2,24 lít C2H2 (đktc) với hiệu suất 80% thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y qua lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A. 21,6.         
  • B.  17,28     
  • C. 13,44.          
  • D. 22,08.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Với hiệu suất 80% ⇒ nC2H2 dư = 0,1 × (1 – 0,8) = 0,02 mol.

  ⇒ mC2Ag2 = 0,02×240 = 4,8 gam.

  ⇒ Ta có 0,08 mol C2H2 + H2O → CH3CHO.

  ⇒ nCH3CHO = 0,08 mol ⇒ Tráng gương thu được nAg = 0,16 mol.

  ⇒ mAg = 0,16×18 = 17,28 gam.

  ⇒ ∑mKết tủa = 4,8 + 17,28 = 20,08 gam 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30806

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON