ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây? 

  • A. Dung dịch HNO3 đặc nguội      
  • B. Dung dịch H2SO4 đặc nguội
  • C. Dung dịch HCl loãng nguội            
  • D. Dung dịch MgSO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON