ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là 

  • A. C15H31COONa và etanol.      
  • B. C17H35COOH và glixerol.
  • C. C15H31COOH và glixerol.       
  • D. C17H35COONa và glixerol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30803

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON