YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử dùng để phân biệt Na2SO4 và Na2SOlà:

  • A. Dung dịch NaOH
  • B. Dung dịch HCl
  • C. Dung dịch NaCl
  • D. Dung dịch Ca(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Khí có mùi hắc bay ra là Na2SO3, chất còn lại là Na2SO4

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phân biệt chất vô cơ

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON