YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khí CO2 có lần tạp chất là khí HCl. Để loại trừ tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây tốt nhất?

  • A.

   Dung dịch NaOH dư.

  • B.

   Dung dịch NaHCO3 bão hòa dư.

  • C.

   Dung dịch Na2CO3 dư.

  • D. Dung dịch AgNO3 dư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phươmg án A không chọn vì NaOH giữ lại cả CO2 và HCl.

  Phương án C không chọn vì Na2CO3 có thể phản ứng với CO2

  CO2+ Na2CO3 → 2NaHCO3

  Phương án D không chọn vì AgNO3 là chất rất đắt tiền, không kinh tế.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117717

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phân biệt chất vô cơ

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON