AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận biết khí SO2 ta dùng dung dịch nước Br2 dư hiện tượng xảy ra là:

  • A. Dd Br2  mất màu
  • B. dung dịch Br2 chuyển sang màu da cam
  • C. Dung dịch Br2 chuyển thành màu xanh
  • D. Không hiện tượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SO2 + Br2 + H2O → 2HBr + H2SO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>