YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử dùng để phân biệt FeS và FeCO3 là:

  • A. Dung dịch HCl và giấy trắng tẩm Pb(NO3)2
  • B. Dung dịch HCl 
  • C. Giấy trắng tẩm Pb(NO3)2
  • D. Dung dịch NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Chất khí mùi trứng thối là FeS

  + Chất khí không màu thoát ra đồng thời tạo dung dịch màu trắng xanh là FeCO3

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phân biệt chất vô cơ

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON