YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  1. Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3.
  2. Đốt dây Fe trong khí clo dư.
  3. Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.
  4. Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư.
  5. Cho bột Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.
  6. Cho bột FeO vào dung dịch KHSO4.

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt (II) là 

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>